Vad gör pedalerna på en flygel? Vad gör pedalerna på ett piano?

svyc Flygeln, kan ha två eller tre pedaler på lyran beroende på om det är en mindre flygel, en s k ”baby grand”,  eller en större konsertflygel.

HÖGER PEDAL/FORTE-PEDAL:

Den högra pedalen, kallad fortepedal, har till uppgift att lyfta dämmarlaget så att alla strängar fortsätter ljuda även efter det att tangenterna släpps upp.

VÄNSTER PEDAL/UNA CORDA-PEDAL: Förskjuter klaviaturen åt höger, (vanligast) med en sträng, d v s hammaren kommer att ”missa” en sträng och endast träffa två i trippelkoren. Kallas även ”una corda”-pedal på flyglar. Ger pianisten en möjlighet att färga klangen och nyansera den genom att tonen blir något svagare och inte lika pregnant. Det beror i sin tur på att bara två av tre strängar slås an och anslagspunkten flyttas i sidled till mjukare och opackad filt.lyra

I det fall vi har en större flygel med tre pedaler så kallas mittenpedalen för MITTPEDAL/
SOSTENUTO-PEDAL. Vad gör då mittenpedalen? Jo, om trycker ner ett ackord och direkt efter trampar ner sostenutopedalen, så kommer jag att ha mitt ackord ljudande, (med uppsläppta tangenter!), så länge jag håller pedalen nedtryckt och samtidigt kunna spela exempelvis staccato på de tangenter som INTE var nedtryckta när pedalen aktiverades! Denna pedal finns även på större konsert-pianon där vi återfinner tre pedaler, alltså inte bara på större flyglar….(Bilden visar ett specialfall med en mindre fjärde pedal, ovanpå den mittersta, för att manövrera en nattfilt .)

 

översikt öppenPianot, har precis som flygeln en HÖGER PEDAL/FORTE-PEDAL: Den högra pedalen, kallad fortepedal, har till uppgift att lyfta dämmarlaget så att alla strängar fortsätter ljuda även efter det att tangenterna släpps upp.

VÄNSTER PEDAL: På pianot har vänster pedal däremot en annan funktion, (gäller även konsertpianon): Iställlet för att förskjuta klaviaturen åt höger som i flygeln, så fäller denna pedal fram hammarlaget i pianot och förkortar därmed anslags/accelerationssträckan för hammaren, vilket ger en något svagare nyans. Inte lika tydligt som för flygeln dock.

I det fall där vi hittar en tredje pedal i pianot så kan denna pedal ha två helt olika funktioner beroende på om det är ett normal-stort piano för hemmabruk eller ett konsertpiano.

Konsertpiano: MITTPEDAL/ SOSTENUTO-PEDAL. Samma funktion som i flygeln, d v s om jag trycker ner ett ackord och direkt efter trampar ner sostenutopedalen, så kommer jag att ha mitt ackord ljudande så länge jag håller pedalen nedtryckt och samtidigt kunna spela exempelvis staccato på de tangenter som INTE var nedtryckta när pedalen aktiverades!

Mindre piano för hemmabruk: Mittpedalen reglerar en NATTFILT som fäller ner en filt framför samtliga hammare och därmed tar ner volymen och attacken vid anslag. Pianot blir möjligt att bruka även kvälls- och nattetid om man vill öva dessa tider utan att störa grannarna!

På vissa pianomodeller så reglerar man nattfilten med ett handtag som sitter åtkomligt under klaven och pianot har alltså i detta fall endast två pedaler.

En ovanligare variant finns med tre pedaler där de två vänstraste har samma funktion som en enda VÄNSTER PEDAL men är uppdelade i bas- och diskantsektion!

 

 

Share:

fler artiklar

Dåligt repeterande tangenter i flygeln?

Hammarskaftets infästning i hammarkapseln kan ibland vara en av orsakerna till detta problem. I kapseln sitter en garnering med kashmirfilt som roterar runt ett centerstift

Långa strängar

 På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m! Varför har stränglängden betydelse?

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid