Pianostämning

Stämma Själv?

pianostämmarePianot är gjort för att stämma a1 till 440 Hz i tonhöjd. Aldrig under 440. Konsertflyglar stäms ofta till 442 Hz när de ska ingå i en stråkorkester. Anledningen till detta är att det är lättare att blåsa en svag, låg ton i ett trä- eller bleckblåsinstrument om a1 ligger lite högre än standardhöjden.För att tillverka en stämgaffel i 442Hz, gör så här: Fila ner båda benen på en stämgaffel så att skillnaden mot den stämgaffel som har 440 motsvarar 2 svävningar per sekund! När du stämmer, följ årstiderna, stäm högt på torra och kalla perioder och lägre vice versa. Håll a1 högt. Aldrig under 440Hz om möjligt. Är pianot för lågt i tonhöjd, lägre än 438, och man önskar ta upp det till standardhöjden är det ingen idé att finstämma, då måste man först göra en eller flera grovstämningar. D v s man ’slarvar’ igenom alla toner och grovstämmer pianot i enda syfte att ta upp tonhöjden. Det är heller ingen idé att försöka finstämma eftersom ändringar i strängspänning är på tok för stora för att pianot ska hålla stämningen. Så när man gått igenom alla strängarna är pianot fortfarande ostämt, MEN, nu ligger det högre i tonhöjd. Man avslutar alltid med en finstämning för att dels ”landa mjukt” på 440 och för att pianot ska bli stämt, så klart!

flygelGrovstämning: Grovtemperera och fördela spänningen oktavvis från mitten och utåt kanterna. Stanna inte för länge på varje sträng. Man kan inte höja mer än 6-7 Hz på ett äldre instrument för att inte riskera brott på strängar eller skada på  resonansbotten. Tonhöjden kommer i stort sett omgående att sjunka tillbaka 3-4Hz. Och då får man avgöra om ytterligare grovstämning behövs. En vanlig missuppfattning är att man måste komma tillbaka efter en vecka eller så…Men grovstämning och finstämning kan utföras i serie, samma dag, eftersom pianot kommer att reagera omgående på kraftändringarna.

Tillvägagångssätt vid finstämning av piano.

Piano TunerStämnyckel sätts på a1:s 2:a sträng, tangent 49.

Tempereringsfilten sätts från höger till vänster runt a1 och ner till f, tangent 33. På det sättet kommer endast sträng 2 att klinga på varje tangent.

OBS! Håll alltid nere höger pedal ner tempereringsfilt eller kil sätts i!

Dämmarna kan annars skadas eftersom strängarna kläms ihop av både kil och filt. Filten läggs ovanför hammarnas anslagspunkt. Kolla genom att trycka fram några hammarkluster att filten inte rör dessa.

Stäm ettstrukna a först. Jämför a1 mot f samt a mot f för att veta om den är för hög eller för låg. f duodecima är alltså en stor ters en oktav ner. Vilken svänger fortare? f-a eller f-a1? f-a, ja då är a1 för låg, d v s under nollpunkten. f-a1 ska alltså vara något snabbare, vilket ger oktaven a-a1 en skillnad på cirka 0,5Hz eller 1 svävning över 2 sekunder.

tunerStäm alltså a mot a1. Jämför med f stor ters mot a och a1. Lyssna efter antalet svävningar per sekund. Stäm ner f ger snabbare svävning, noggrannare a. Därefter gör du en tempering som kommer att ligga mellan f och e1, tangent 33 och 44. Se nedan för temperingssätt.

Olika stämningsscheman:

Kvint och kvartmetoden

Kontrolltoner PianoStäm kvarten uppåt för vid, kvinten nedåt för trång, jämför kvarter med kvarter, kvinter med kvinter så tidigt som möjligt. Stora terser från f och upp till ettstrukna e skall vara progressiva, d v s svängningstalet ökar jämnt, tänk ett lutande plan. Om kvinterna och kvarterna stäms för rena så blir kontrollton 1 alldeles för snabb i svängningstal. Kvarter kan lämnas ojämna om något misstämmer.

Kontrolltoner(K) lyssnas på enligt följande stämschema:

a-d1, d1-g, g-c1, c1-f (Kontrollton 1 f-a, ca 7Hz)

f-a# (K2 a#-d1)

a#-d#1 (K3 a-d, långsammare)

d#1-g# (K4 g#-c)

g#-c#1 (K5 a-c#1)

c#1-f# (K6 f-c, långsammare, K7 f#-a#, snabbare än f-a)

f#-b (K8 g-b, K9 b-d#1, snabbare än a#-d1)b-e (K10 c-e, snabbare än b-c#1, K11 a-e)

Kontrollspela stora terser kromatiskt nedåt från c1–e1 till f–a.

Ett annat beprövat stämschema är:

Tuning Fork för Stämning

Defebaughs sext/ters-stämning:

f-a, a-d1, f-d1, f-a#, a#-d1, c#1-a, c#1-g#, g#-c1, g#-d#1, f#-a#, f#-b, b-d#1, b-e1, c1-e1, e1-a, e1-g, g#-f1. Vimlar av kontrolltoner på vägen. Mycket bra. Kräver dock en hel del erfarenhet, inget för nybörjaren.

Kontrollspela efteråt sext/ters-progression, d v s inre ters, yttre sext (inside 3rd, outside 6th).

Används av undertecknad.

Nu är det dags att fortsätta uppåt till a#1 och därefter utanför tempereringsfilten. Då måste trippelkorens strängar dämpas med en gummikil som flyttas med eftersom man stämmer. Tempereringsfilten sitter kvar hela tiden.

När diskanten är stämd upp till tangent 88 så hoppar man därefter ned till tangent 32 och tonen e:s 2:a sträng, kil sätts mellan kor tangent 31 och 32. Stäm e mot e1. Flytta kilen mellan sträng 2 och 3 tangent 31. Stäm sträng 1 mot sträng 2 tangent 32. Gå till sträng 1 d# tangent 31 och stäm mot d#1, o s v…

OBS! Håll ner tangent när kil sätts i så att dämmare ej skadas.

Låt filten sitta kvar och stäm f mot f1 . Oktaven ska vara svängningsfri men stretchas något så att kvinten a#-f1 blir ren. Marginal finns inom oktaven.

Fortsätt uppåt med oktav/kvint upp till a1#, där filten tar slut. Sätt in en gummikil mellan sträng 3 a#1 och sträng 1 i b1. Stäm a#1 mot a#, koll kvint.

Stäm b mot sträng nummer 1 i b1 . Dämpa sträng 2 och 3 med gummikil. Flytta kil till höger om nummer 3. Renstäm 2:an mot 1:an. Ta bort kil och flytta till utrymmet mellan sträng 2 och 3 i nästa tangents kor. Stäm rent sträng 3 mot de övriga 2.
Stäm på samma sätt alla strängar upp till tangent 88. Om högsta diskonten är svår att få svängningsfri i koret, knäpp gärna på strängarna sinsemellan. Lättare att höra tonhöjden.
återgå därefter till a1# . Stäm sträng 1 mot sträng 2 och 3 genom att lossa filten.
Stäm a1 :s sträng 3 mot sträng 2. Lossa filt igen. Renstäm korets sträng 1 mot de övriga.
Fortsätt tills filten är urtagen helt och hållet.

Diskanten - PianofixStäm därefter e mot e1 . Placera filtkil till vänster om  korets strängpar. På detta vis stäms basen fortare eftersom antalet strängar minskar i koren. Tonen e:s första sträng stäms mot e1 . Kilen sitter kvar. Därefter stäms d1# mot d# . Kilen tas bort och e:s sträng 2 renstäms mot ettan. d# :s sträng 2 renstäms mot ettan. När dessa är renstämda så flyttas kilen till att hamna mellan c# och d, o s v.

Basens oktaver stäms svävningsfria, men stretchas något låga, kolla stora terser, kvint och kvart.

I djupaste basen kan man kontrollera med duodecima och oktav plus liten sjua. Även här ska svävningarna gå långsammare och långsammare ju längre ned i basen man kommer.

Kom ihåg att spela med korta, täta anslag i diskanten. Kontrollera med 2 eller 3 oktaver. Lyssna främst kort efter anslag. Tvärtom i basen.

Kom ihåg att göra ett hårt anslag per sträng för att ”sätta den” så att den inte ändrar stämning senare vid spel med hårt anslag.

Kontrollspela igenom kvintcirkeln. Justera avvikande toner.

KLART!