Piano Life Saver System

Piano Life Saver System - Pianofix

pianolifesaver Piano Life Saver System är ett unikt system som skapar ett mikroklimat runt instrumentet genom att kontrollera och justera luftfuktigheten kontinuerligt även i extrema väderlekar. Det torra klimatet och de kraftiga variationer som kan uppstå under vintermånaderna är speciellt skadligt för ett piano och dess resonansbotten. Sprickor är inte ovanliga och under sommaren även strängbrott. Dessutom så blir instrumentet extremt ostämt p g a att träet i resonansbotten torkar/avger fukt och även alla trädelar i mekaniken vilket ökar slitaget på alla rörliga delar. Detta i sin tur ger tangenter som fastnar eller träffar snett, dålig repetition samt klangförsämring. Pianot blir svårspelat. Detta medför i sin tur  extra kostnader om man måste kalla på en pianotekniker/stämmare.

En spricka i resonansbotten kan ge ett sprucket, surrande eller ringande ljud som uppstår när vissa noter spelar. Den vackra klangen i pianot kan ändras eller helt försvinna beroende på hur mycket resonansbotten påverkas. Oftast låter klangen mycket tunnare/mindre bas och mindre kropp i tonen. Sprickans storlek ändrar sig dessutom med årstiderna!

Pianon som redan har en sprucken resonansbotten kan i vissa fall delvis återfå sin klang och sprickan/sprickorna kan, genom att luftfuktigheten ökar till normal nivå, minska i storlek och till och med sluta sig helt eftersom träet sväller när det suger åt sig fukt.

En stämning håller aldrig så länge som i ett instrument med Piano Life Saver system. Träet rör sig minimalt och påverkar inte resonansbotten och dess infästning i strängarna vilket betyder att stämningen blir enormt stabil.

Systemet är extremt tyst och hörs inte under gång. Mekanikdelarna bevaras och slits på rätt sätt eftersom krafterna och inställningarna förblir de rätta. Tonhöjden(440Hz för pianon, ngt högre för flyglar) vidmakthålls vilket ger den vackraste klangen som man kan få ut av instrumentet. Systemet övervakar dessutom sig självt.

En grön lampa (POWER) indikerar att allt fungerar som det ska. Ingen åtgärd behövs.

En gul lampa (WATER) som blinkar, indikerar att vatten behöver fyllas på. En medföljande kanna med nivåmarkering garanterar att rätt mängd fylls på varje gång.

Röd lampa (PADS) indikerar att:

1. Läskdukarna i systemet skall bytas ut eftersom de torkat och inte längre förmår suga upp vätska. Inträffar efter cirka 5-8 månader.

2. Hela systemet har torkat ut eftersom ingen påfyllning skett trots lampindikering. Brådskande åtgärd. Fyll på så fort som möjligt.

Jag är certifierad fackman på Piano Life saver system och en installation tar cirka 1-2 timmar beroende på den systemmodell som ska installeras.

Pianotillverkare som rekommmenderar detta system är i princip alla merfield expert
eller mindre kända som:

Baldwin, Bechstein, Blüthner, Bösendorfer, Fazioli, Kawai, Pearl River Piano, Petrof, Sauter, Schimmel, Seiler, Steingraeber, Steinway, Yamaha.

Systemet ger en stabil och kontrollerad omgivning för instrumentet året om oavsett klimat- och temperaturförändringar. The Piano Life Saver System syns inte efter montering, den finns i instrumentet, gömd i (pianot) eller under(flygeln).

Det finns i princip 3 modeller: för pianon, för flyglar under 200 cm(en vattentank) och flyglar över 200 cm (dubbla tankar).

Direkta vinster vid användning av The Piano Life Saver klimatsystem:

Humidifer TankStabiliserar stämningen, upprätthåller tonhöjd och förlänger både en stämnings varaktighet samt pianots livslängd!
Minimerar expansion och kontraktion i mekanikdelarna av trä.( och det är många!)
Ger en väl fungerande, responsiv mekanik som inte kräver lika mycket underhåll = minskade kostnader.
Förhindrar fukt och rostbildning på strängar och metalldelar.
Minskar problemet med att hammarnas filtbeläggning förhårdnar vid torr luft, vilket ger en skarp, vass och genomträngande ton. Det motsatta fallet ger en fuktig och för mjuk hammare som avger en svag, dämpad tråkig ton utan övertoner.
Minskar risken för spruckna limfogar eftersom påfrestningarna minskar.
Skyddar och vårdar din dyra investering år efter år.

Hans Vesterberg är certifierad fackman för installation av detta system.

(Se tabell ovan. Stjärna betyder erfaren installatör. Utdrag ur Dampchasers/Piano Life Saver Systems förteckning över godkända installatörer. Klicka på länken certifierad fackman , vänta tills Sverige kommer upp på kartan, scrolla ned till Stockholm för att hitta mig.)