Intonera

ludd

Jag utför intonering/filning/slipning av befintligt hammarlag i syfte att kontrollera och förbättra tonbildning, sustain, attack, dynamik samt att eliminera missljud.

Intonering kan delas upp i olika delar:

Först grovslipar man hammarfilten för att få fram ett nytt fräscht och ett något hårdare filtlager. Dessutom vill man återställa hammarens ursprungliga form. En nedsliten, Intoneringfilningplatt och spårig hammartopp ger inte bara ett tråkigt hårt ljud där grundtonen framträder svagare än övertonerna utan ger även en kort klang som inte har någon som helst dynamik. D v s att det inte går att få någon större skillnad mellan stark. och svagt anslag.

Sedan finslipar man för att ta bort den ludd som blir över när formen återskapats och för att få en jämnare yta. Därefter stryker man med strykjärn för att härda ytan och ge en aspekt av ”nytillverkad”.

Därefter gör man en för-intonering för att ge den en grundläggande dynamik  inför slut-intoneringen.

Efter detta så åker mekaniken in i pianot för att man ska kunna lyssna, sticka i hammarna, lyssna, ta ut mekaniken, sticka, in med mekaniken, återigen lyssna tills man är nöjd med tonbildningen, dynamiken, attacken och tonens sustain. Finns missljud så tar man bort dessa genom att lokalisera vilken sträng i koret som felar.

abelDärefter kollar man med una corda-pedalen att tonen är den man önskar i det läget. Där bör man vara försiktig så att man inte förstör något av det man gjort i ett tidigare skede då pedalen är i viloläge.

OBS! För att kunna göra en sådan här fullständig intonering så måste flygelns mekanik vara perfekt justerad! Annars kommer man aldrig att kunna uppnå den jämnhet över hela klaven som man eftersträvar!