Cembalostämning

Jag stämmer och justerar/reparerar/intonerar/samt utför strängbyten på cembalo.

Cembalon har vanligen en eller två manualer,(se bild), med viss möjlighet till ”registrering”, vilket gör att man kan få ett nyanserat ljud och även starkare ljud om en manuals tangenter tillåts knäppa 2 eller 3 strängar istället för bara en enstaka. Cembalo

Cembalon är ett relativt ljudsvagt instrument, om man jämför med en flygel eller orgel. Det har också en liten dynamik, d v s skillnaden mellan starkaste och svagaste ton är extremt liten. Detta kan till viss del avhjälpas genom att låta en tangent styra en s k ”docka” från en manual, men två från en annan, d v s 2 strängar knäpps.

Strängen knäpps an från en liten ”nagel” som sitter på dockan och knäpps på uppväg. När dockan sedan faller ner, (tangenten släpps), så missar denna nagel strängen som istället dämpas med en liten filtbit som också sitter på ”dockan”. Strängen är dämpad i viloläget= tangent uppe.

Intoneringen består i att man påverkar form och styvhet på denna nagel så att klangen blir den önskvärda och även enhetlig över hela klaven. En cembalo kan stämmas till 440Hz, med normal liksvävande temperering. Men vanligt är också olika historiska tempereringar som t ex, Valotti, Kirnberger, Werckmeister III, Young och Medelton.

Ackompanjerar man medeltida blåsinstrument, som krumhorn eller skalmeja t ex, så är det ofta skrivet för att klinga med a1 = 415,31 Hz vilket motsvarar exakt en halvton ned, eller -100 cents från standard a1 som ju normalt är 440Hz !