Skötsel av Piano

Pianots klimat/miljö

Ett piano eller en flygel är i huvudsak byggt av levande material och trivs bäst i ett stabilt inomhusklimat med jämn temperatur och luftfuktighet. Vårt skandinaviska klimat är mycket varierande. Regn och fuktighet på hösten, ofta med en abrupt övergång till vinter och minusgrader, då luften i våra uppvärmda hus blir extremt torr. Pianots placering i miljön spelar därför en stor roll både beträffande stämhållning och mekanikens funktion. Luftfuktigheten bör, om det är möjligt, ligga mellan 40-60% relativ luftfuktighet. Detta för att minimera risken av en sprucken resonansbotten, något som drastiskt försämrar klangkvalitén. Har man ett dyrare instrument bör man införskaffa ett Piano Life Saver System som jag säljer och även installerar.

Placering

Regeln är: Mot innervägg och så långt från fönster som möjligt! Olämpliga placeringar är framför fönster och värmeelement, där instrumentet kan utsättas för starka temperaturväxlingar, eller i lokaler med extremt varierande klimat. Har pianot stått en längre tid i ett svalare rum eller förråd bör man om möjligt försöka att gradvis ”vänja” in instrumentet till en högre temperatur.

Stämning

Oavsett hur ofta du spelar eller vilken kvalitet instrumentet har, bör det stämmas minst en gång per år. Vid längre intervaller sjunker tonhöjden och när instrumentet dras upp och stäms på nytt blir stämhållningen sämre än normalt. Det måste därför ofta stämmas flera gånger. Regelbundna intervaller är bäst och pianot får då också en regelbunden översyn av en fackman som kan ge ett utlåtande över pianots status.

Mekanik

Piano Hammer Model

Regelbunden översyn av mekanik och andra tekniska funktioner är viktig, eftersom dessa påverkas av klimatförändringar och slitage. När mekanikdelar är slitna och har hamnat i fel lägen försämras både tonen och anslaget.

En fel inställd mekanik slits dessutom onormalt snabbt, och går förfallet för långt kan det bli svårt, och därmed dyrt, att åtgärda. Dessutom är det inte säkert att det alls går att helt återställa instrumentets ursprungliga kapacitet.

Rengöring

Rengör gärna tangenterna med en lätt fuktad trasa, eventuellt med mycket mild tvållösning. Tvätta ett par tangenter åt gången och torka dem genast torra. All inre rengöring, t ex dammsugning bör ombesörjas av fackman.

Sammanfattning

Placera instrumentet där det utsätts för så små temperatur- och luftfuktighetsförändringar som möjligt. Undvik drag och temperaturväxlingar, till exempel från fönster, värmeelement, öppen spis etc. Om inte detta är möjligt, överväg att låta installera ett Piano Life Saver System.

Undvik också direkt solljus, som skadar ytbehandlingen och bleker fanér.

Undvik stearinljus, vatten eller andra vätskor i instrumentets omedelbara närhet. En utspilld blomvas är förödande för mekanik och strängar.