Konsultera / Värdera

Jag föreslår förbättringar av instrument och offererar större mekanikjusteringar, hammarlagsbyten, dämmarlagsjusteringar.

tangenter borttagna

Om en värdering önskas inför en försäljning så utför jag en noggrann besiktning vilket renderar ett besiktningsprotokoll.

Detta är  även värdefullt för köparen så att det går att se vad som är nödvändigt att åtgärda efter köp.

Exempel på detta protokoll kommer här.