Instrumentansvar

abel

  • När jag är ansvarig för en instrumentpark försöker jag kartlägga varje instrument.
  • Förutom att stämma och justera, så för jag också en LOGGBOK där åtgärder och kommentarer om instrumentet/instrumenten nedtecknas.
  • Kommentarerna innefattar status, eventuella nödvändiga åtgärder, inköp av nya delar, större justeringar/renoveringar, lackskador samt prisuppgifter på dessa åtgärder.
  • Om parken ska minskas ned så anger jag även vilka instrument som har en lägre status/kvalitet.