Långa strängar

 

På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m!

Varför har stränglängden betydelse?

Stränglängden har störst betydelse för basregistret. Ju längre ner i basen vi spelar, desto mer ökar våglängden och därmed kravet på massa och renhet i svängningarna för att alstra en vacker baston utan oönskade deltoner.

Det är också skälet till att bassträngar i pianon och flyglar har kopparspunna strängar. Koppar har hög densitet och går att tillverka i tunna strängar för att kunna spinnas längs en kärna av strängstål. Längden tillsammans med massan krävs för att undvika att sinusvågen bryts upp i en massa disharmoniska övertoner. 

Våglängden är orsaken till detta problem. Slår vi exempelvis an tvåstrukna a, d v s a2 = 880Hz, hamnar vi på en våglängd på bara 0,39 m eller om ni så vill 39 cm. 

 Spelar vi däremot en baston, säg A i kontraoktaven, så är frekvensen 55Hz, i 20 graders rumstemperatur och med ljudhastigheten i luft på 340m/s, (eller 1224 km/timme), får vi våglängden:en

                         340m*s-1 / 55 s-1 = 6,2 m!          (s-1 = Hz = svängningar per sekund)

Halva våglängden är 3,1 m (110Hz). En kvarts våglängd är 1,55 m (220Hz), en åttondels våglängd 0,78 m (=440Hz stämgaffel a1!)…. o s v. 

Med en 19-fots flygel kommer den långa och också tunga strängen för kontra-A att svänga med mycket få disharmoniska deltoner som kan grumla dess timbre.

Vill ni lyssna och veta mera? 

Här är länken, håll till godo:

https://www.classicfm.com/discover-music/instruments/piano/alexander-piano-longest-in-the-world/

Share:

fler artiklar

Dåligt repeterande tangenter i flygeln?

Hammarskaftets infästning i hammarkapseln kan ibland vara en av orsakerna till detta problem. I kapseln sitter en garnering med kashmirfilt som roterar runt ett centerstift

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid

Vandrande centerstift

Upplever du en konstig känsla vid anslaget på en specifik tangent samt att tonen alstras ojämnt samt svagare än de övriga? Då har du säkerligen