Vandrande centerstift

Centerstift vid pil, hammarnöt och kapsel samt hammaren och skaftet uppe till vänster utanför bild

Upplever du en konstig känsla vid anslaget på en specifik tangent samt att tonen alstras ojämnt samt svagare än de övriga?

Då har du säkerligen ett vandrande centerstift!

Hammaren och dess skaft sitter limmade i hammarnöten som i sin tur roterar runt en kapsel fastskruvad i pianots mekanikdel.

När stiftet lämnar sin position efter långvarigt spelande så blir hela konstruktion instabil och rör sig slumpmässigt lateralt vid anslag. Ibland träffar hammaren alla tre strängar, ibland 2 ibland endast en sträng. Inkonsekvent styrka och klangfärg är ju inte direkt njutbart men tyvärr ett ganska vanligt fel. Upplever du detta bör du låta åtgärda detta. Om stiftet vandrar ut helt så lossnar hela tangentens mekanikensemble och närliggande toner blir också blockerade och ospelbara. Jobbigt läge!

Share:

fler artiklar

Dåligt repeterande tangenter i flygeln?

Hammarskaftets infästning i hammarkapseln kan ibland vara en av orsakerna till detta problem. I kapseln sitter en garnering med kashmirfilt som roterar runt ett centerstift

Långa strängar

 På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m! Varför har stränglängden betydelse?

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid