Byte av hammarrullar på Steinway & Sons model S

Ibland är det nödvändigt att byta utslitna filt- eller skinnbeklädda mekanikdelar. Ett exempel på detta är hammarrullar som tappar sin form och närmar sig en triangelform istället för cirkel, där bolstringen blir extremt hård, oxskinnet hårdnar också över tid och får för mycket grafitbeläggning. Detta kan därmed ge irriterande missljud ifrån sig. Ett ökat motstånd kan även upplevas vid anslag p g a ökad friktion.

Efter att ha injicerat isopropanol, (se bild ovan), för att lösa upp limfogarna, så kan man därefter försiktigt börja lossa på rullen med hjälp av en hovtång. Dessa rullar har verkligen fullgjort sin uppgift, flygeln är tillverkad 1946!

Hammarskaftet har nu ett tomt, sandpapprat spår där den nya rullen ska limmas fast.

Nya hammarrullen från Renner limmas fast med trälim och centreras noga i spåret. Viktigt är att kanterna på rullen är i nivå med hammarskaftets kanter.

Så här fint blev det….dags för injustering av hammarlaget med de nya rullarna på plats! Ett nytt lag med hammarrullar kan ligga på mellan 1700kr till 3200kr beroende på märke….exklusive arbetskostnaden förstås. Men totalt sett en relativt låg kostnad för en stor förbättring.


Share:

fler artiklar

Dåligt repeterande tangenter i flygeln?

Hammarskaftets infästning i hammarkapseln kan ibland vara en av orsakerna till detta problem. I kapseln sitter en garnering med kashmirfilt som roterar runt ett centerstift

Långa strängar

 På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m! Varför har stränglängden betydelse?

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid