Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid instrumentet är mindre god, eller så händer det när pianostämmaren är på besök efter ett längre intervall…..:)

Hur som helst så bör man åtgärda detta av två skäl:

Om det är ett dubbel eller trippelkor så kommer just denna tangent att ljuda svagare eftersom en sträng är borta. Svårt med nyansering på denna ton alltså.

Det andra skälet är att dämparen för koret kommer att vrida sig på grund av snedbelastningen när en sträng saknas. Detta medför en försämrad dämpning när man släpper tangenten och man riskerar att skada dämmarfilten.

Share:

fler artiklar

Vandrande centerstift

Upplever du en konstig känsla vid anslaget på en specifik tangent samt att tonen alstras ojämnt samt svagare än de övriga? Då har du säkerligen

Pianots mekanik

När man ska renovera, justera eller reparera mekaniken i ett piano, så kan det vara mycket praktiskt att lyfta ut hela mekanikstödet och montera det