Skador

Vid skadehändelser där ersättning för skadat instrument ska utverkas från täckande försäkring så gör jag en besiktning och lämnar en komplett skaderapport där skadornas betydelse, omfattning och reparationskostnader anges.