Långa strängar

 På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m! Varför har stränglängden betydelse?

Läs mer »

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid

Läs mer »

Vandrande centerstift

Upplever du en konstig känsla vid anslaget på en specifik tangent samt att tonen alstras ojämnt samt svagare än de övriga? Då har du säkerligen

Läs mer »

Pianots mekanik

När man ska renovera, justera eller reparera mekaniken i ett piano, så kan det vara mycket praktiskt att lyfta ut hela mekanikstödet och montera det

Läs mer »

Stämnageln, boven i dramat?

Pianot kan ibland bli ostämt fortare än normalt och vara svårstämt utan någon direkt synlig orsak.Det kan handla om enstaka tangenter, tangentkluster eller bara en

Läs mer »