Pianots mekanik

När man ska renovera, justera eller reparera mekaniken i ett piano, så kan det vara mycket praktiskt att lyfta ut hela mekanikstödet och montera det på en speciell ställning som kan rotera mekaniken i den riktning man önskar.

Pianomekaniken roterad 90° på ställningen

Det kan gälla montering av ny dämmarfilt, nya dämmartangenter, nya underdelar eller intonering, slipning av hammare, reparation/utbyte av spelarfjäder….etc.

Många tänker inte på att man faktiskt kan göra underverk med mekanikjustering av äldre pianon!

Närbild på bärpunkt

Share:

fler artiklar

Dåligt repeterande tangenter i flygeln?

Hammarskaftets infästning i hammarkapseln kan ibland vara en av orsakerna till detta problem. I kapseln sitter en garnering med kashmirfilt som roterar runt ett centerstift

Långa strängar

 På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m! Varför har stränglängden betydelse?

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid