Vad gör pedalerna på en flygel? Vad gör pedalerna på ett piano?

 Flygeln, kan ha två eller tre pedaler på lyran beroende på om det är en mindre flygel, en s k ”baby grand”,  eller en större konsertflygel. HÖGER PEDAL/FORTE-PEDAL: Den högra pedalen, kallad fortepedal, har till uppgift att lyfta dämmarlaget så att alla strängar fortsätter ljuda även efter det att tangenterna släpps upp. VÄNSTER PEDAL/UNA CORDA-PEDAL: Förskjuter […]