Hur länge håller en stämning?

Jag får ofta följande frågor efter min stämning:

”-När ska man låta stämma pianot igen?”

”-Hur ofta ska man stämma?”

”-Hur länge håller stämningen?”

Man bör sträva efter att låta stämma pianot eller flygeln med jämna intervall. Minst en gång om året!
tuning Är man yrkesmusiker, ja då blir det i regel oftare. Står instrumentet i en studio blir det i regel före varje skarp inspelning!

”- Jamen, vi spelar inte så mycket…” Det spelar ingen roll, även om ett piano blir stående en längre tid så måste det underhållsstämmas! Intervallen bör respekteras såvida man inte har tänkt att slänga pianot på soptippen..? Ett piano/en flygel blir stabilare för varje stämning som görs inom intervallet.

En sträng av stål utsätts för en dragkraft i storleksordning 75-85kg när den stäms upp till rätt tonhöjd! Eftersom ett piano har runt 230 strängar blir den sammanlagda kraften på gjutjärnsramen runt 17-19 ton, d v s man kan lyfta en långtradare med hjälp av samtliga strängar! Det säger sig självt att ju mindre kraftökning jag som stämmare behöver göra, desto mindre är risken för strängbrott och desto större är chansen att behålla jämvikten i instrumentet och därmed inte öka påfrestningen på resonansbotten som ju är strängarnas ena fästpunkt!

Direkta fördelar som erhålls när instrumentet stäms regelbundet:

*Tonhöjden bibehålls. Det kommer att ligga runt 440Hz och röra sig mycket lite…Finns alltså inget behov av extra grovstämning för att hamna på stämgaffeln igen. = Insparade pengar!

Tuning Fork för Stämning

*Stämhållningen förbättras markant! Instrument blir förr eller senare ostämt men mycket lindrigare än tidigare vilket medför att nästa stämning blir ännu stabilare eftersom stämmaren endast behöver göra små kraftändringar för att nå rätt tonhöjd på varje sträng, vissa strängar kanske inte har rört sig alls!

*Eftersom tonhöjden alltid kommer att vara inom rätt ”härad” så minskar också risken för strängbrott!

*Strängarna stretchas alltså regelbundet och behåller därmed sin exakta rundhet vilket producerar en renare ton, svängningsmönstret blir korrekt. En sträng utsätts för flera olika krafter, dragning, skjuvning, vridmoment samt lateralt tryck och belastning. Rundheten kan därmed påverkas negativt över tiden om inte någon stretchning utförs! En sträng som inte är helt rund ger ökad inharmonicitet!

*Man får en översyn/genomgång av instrumentet när stämmaren kommer vilket kan medföra mindre justeringar och motverka slitage på mekanikdelar eller pedaler.

 

 

 

Share:

fler artiklar

Dåligt repeterande tangenter i flygeln?

Hammarskaftets infästning i hammarkapseln kan ibland vara en av orsakerna till detta problem. I kapseln sitter en garnering med kashmirfilt som roterar runt ett centerstift

Långa strängar

 På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m! Varför har stränglängden betydelse?

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid