Sostenuto-mekanismen, en bortglömd funktion i flygeln

IMG_2209

Mittenpedalen på lyran, (pedalverket), är den som aktiverar sostenuto-funktionen.

Vad gör då denna? Jo, om du spelar en eller flera tangenter i exempelvis basen och trampar ner mittpedalen så kommer de tangenter som för ögonblicket är nedtryckta att fortsätta ljuda även när du släpper upp tangenten/tangenterna. Varför denna idé? På detta sätt är det möjligt att låta ett ackord klinga oavbrutet och  samtidigt spela staccato! Om jag vill göra samma sak men trampar ned höger pedal istället, då ljuder alla samtidigt och det blir en enda gröt!

IMG_2027Jag repeterar: Endast de tangenter som för tillfället är nedtryckta när jag trampar ned mittpedalen kommer att fortsätta ljuda efter att jag har släppt dessa. Övriga tangenter uppför sig som vanligt. Så fort jag släpper upp mittpedalen så tystnar de som tidigare ljudit.
Hur är detta mekaniskt möjligt?

Bilden t h visar ett antal dämmartangenter utan sostenutostång.

Varje tangent har en egen s k dämmare, denna frigör strängen så att den kan ljuda när jag trycker ner tangenten, d v s när hammaren slår an strängarna och sedan, när jag släpper upp tangenten, faller dämmaren ner och dämpar strängen.

SostenutoSostenutopedalen/mittpedalen blockerar just denna dämmare i övre läget och strängen fortsätter att ljuda. Skissen C i bild. OBS! Bilden visar dämmartangenten som påverkas av varje tangents ände och lyfter dämmaren. Ej synlig i flygeln. Dämmaren vilar uppe på strängen men är kopplad via en tråd till dämmartangenten i skissen.

A visar dämmare när mittpedal ej vidrörs. Endast tangent trycks ned. Sostenutostången med sin smala kant påverkar ej. I B trycks tangenten ned efter mittpedalen tryckts ned. Påverkar ej.

C visar alltså tangent som trycks ned före mittpedal trycks ner. Påverkan sker!

Man testar en tillförlitlig sostenutofunktion i fem steg:

  1. Tryck långsamt ned högerpedalen och släpp därefter långsamt upp den. Ingen dämpare skall röra eller fastna vid sostenuto-mekanismen.
  2. Tryck långsamt ned sostenutopedalen och släpp därefter långsamt upp den. Ingen dämpare skall påverkas av sostenuto-mekanismen.
  3. Tryck ned högerpedalen och håll den nedtryckt. Tryck därefter ned sostenuto-pedalen. Sostenuto-pedalen skall lyfta alla dämmare lika högt eller t o m något högre än höger pedal. Släpp sedan höger pedal. Alla dämmare skall stanna i upplyft läge. Knacka lätt på varje dämmare, de får inte falla ned på strängen av denna åtgärd. Släpp långsamt sostenuto-pedalen, dämmarna skall falla ned eftersom i kluster.
  4. Spela varje tangent som har en dämmare med ett mezzoforte-anslag och håll tangenten nedtryckt. Tryck ner sostenuto-pedalen och släpp därefter tangenten. Tonen fortsätter ljuda till pedalen släpps upp.
  5. Tryck ned sostenuto-pedalen och håll den nedtryckt. Spela ett forte- anslag  på varje tangent med dämpare. Varje dämpare skall lyftas och sänkas med den spelade tangenten.

Share:

fler artiklar

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid

Vandrande centerstift

Upplever du en konstig känsla vid anslaget på en specifik tangent samt att tonen alstras ojämnt samt svagare än de övriga? Då har du säkerligen