Mekanik-justering flygel ”the Big 3”

The big 3Att en flygel behöver justeras är kanske inte helt självklart, men ger efter en dylik justering en enorm skillnad i ”performance” hos instrumentet!

Eftersom mekaniken innehåller mestadels trädetaljer så kommer dessa över tiden att ofelbart röra sig ur det fabriksjusterade läget.

Det som är mest märkbart är bristen i respons och repetition hos flygeln.Klangen påverkas, framförallt jämnheten.Det blir även märkbart svårt att spela svaga nyanser…!

 

Det som påverkas mest av förändringarna över tiden är 3 saker:

1.Hammarhöjd – d v s avståndet till strängarna blir för stort

2. Fjädertryck – som blir för svagt, vid för lågt tryck blir en tangent ospelbar!

3. Droppet – Den sträcka som hammaren faller ner efter anslaget. Blir också för stort=sämre repetition*

Som en följd av dessa tre justeringar måste även ”let-off” eller ”utlösningen” justeras. Let-off är när hammaren når sin översta punkt, kopplas ur och faller ner…

Dessa 3-4 justeringar är nödvändiga för att flygeln ska få tillbaka sina prestationsegenskaper som är överlägsna pianots.

Det här kan åtgärdas till en jämförelsevis låg kostnad och omvandlar flygeln från ett tråkigt piano, i spelkänslan, till samma känsla som då flygeln var relativt ny!

På köpet får man en förbättrad after-touch, d v s efter anslag går tangenten att trycka ner ytterligare 0,5 mm. Detta är viktigt eftersom det ger en mjukhet i spelet istället för att spela på ”cement”! After-touch är också avhängigt tangentdjupet som bör ligga kring 10 mm. Alltså hammarhöjd vs tangentdjup!

Man kan i biljämförelse likna det vid att gå från en Volkswagen till en Ferrari i ”mjuk” acceleration!

 

*Dubbel-repetitionsmekanik har alltså flygeln, vilket tillåter nyanseringar på ett helt annat sätt då flygelns tangent till skillnad från pianots, inte behöver släppas upp helt för att repetera tonen!

 

Share:

fler artiklar

Dåligt repeterande tangenter i flygeln?

Hammarskaftets infästning i hammarkapseln kan ibland vara en av orsakerna till detta problem. I kapseln sitter en garnering med kashmirfilt som roterar runt ett centerstift

Långa strängar

 På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m! Varför har stränglängden betydelse?

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid