Flygeln i hotellobbyn forts.

lampa….mår nu mycket bättre! Den har fått en klimatanläggning installerad och eftersom den står i en utsatt miljö där luftrörelsen är betydande så har den även begåvats med en underduk som ytterligare kapslar in resonansbotten och bevarar det mikroklimat som skapas!

Vidare har mekaniken justerats. Hammaravstånd till strängar, repetitionsfjädertryck och dropp har återskapats samt dämmarlyftet justerats! Allt detta sammantaget har gjort flygeln mer responsiv och lättspelt! Klangen och framförallt stämhållningen har förbättrats!

Share:

fler artiklar

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid

Vandrande centerstift

Upplever du en konstig känsla vid anslaget på en specifik tangent samt att tonen alstras ojämnt samt svagare än de övriga? Då har du säkerligen