Grovstämning och finstämning, två begrepp att känna till…

Grovstämning innebär som ordet antyder, att man:

1. genom en snabbare variant av stämning, mindre noggrann, antingen utjämnar stora skillnader i spänning p g a att pianot stämts alltför sällan, d v s instrumentet är väldigt ostämt! Stämningen är inte korrekt/fullbordad efter en grovstämning utan måste alltid avslutas med en finstämning.

eller

2. genom en snabbare variant av stämning, mindre noggrann, vill lägga pianot på en bestämd tonhöjd. Stämningen är inte korrekt/fullbordad efter en grovstämning utan måste alltid avslutas med en finstämning.

grov3. genom en snabbare variant av stämning, mindre noggrann, utför en kombination av 1 och 2. Stämningen är inte korrekt/fullbordad efter en grovstämning utan måste alltid avslutas med en finstämning.

Finstämning innebär att man ändrar så lite som möjligt på varje sträng, d v s att krafterna man behöver ändra är obetydliga och för en del strängar ingen ändring alls. Tonhöjden kan maximalt ändras 1-2Hz upp eller ner. Pianot eller flygeln ligger redan väldigt nära den önskade tonhöjden och är inte överdrivet ostämt. Efter finstämningen är pianot eller flygeln stämd och stämhållningen god.

 

I Fall 1. så ”krattar man i manegen” för att därigenom få en efterföljande finstämning mer lyckad samt en förbättrad stämhållning! D v s man utjämnar de stora skillnaderna innan finstämningen.

 

Fall 2. Avståndet till den önskade tonhöjden bestämmer antalet grovstämningar. Pianot kan alltså ligga över eller under den tilltänkta frekvensen för a1. Instrumentet kommer alltid att sträva tillbaka till utgångsläget när man ändrar strängspänningen. Vill jag höja tonhöjden 3-4 Hz** om pianot är för lågt så måste jag med en grovstämning lyfta 6-7Hz eftersom tonhöjden i princip omedelbart faller ner 3-4 Hz. Man kan säga att man tar 2 steg fram och resultatet blir ett steg tillbaka! Detta gäller även omvänt om pianot ligger för högt och man vill sänka tonhöjden!

Exempel:

Ett piano ligger på 434Hz (ettstrukna a, tangent 49) och vi vill lyfta det till stämgaffeln=440Hz. Här behöver man göra 2 grovstämningar innan den avslutande finstämningen. I två grova steg lyfter man från 434 till 441, pianot sjunker ner till 437, i andra steget  lyfter man från 437 till 442. Pianot sjunker till något över 439. Avslutande finstämningen lyfter endast <1 Hz till 440 och voilà. Allt är frid och fröjd.

Prismässigt brukar grovstämningarna kosta cirka halva priset jämfört med en finstämning eftersom man bara tar lite mer än halva tiden i anspråk jämfört med en finstämning.

 

** Förklaring: 1 Hz (Hertz) = 1 svävning per sekund = 60 bpm

Share:

fler artiklar

Dåligt repeterande tangenter i flygeln?

Hammarskaftets infästning i hammarkapseln kan ibland vara en av orsakerna till detta problem. I kapseln sitter en garnering med kashmirfilt som roterar runt ett centerstift

Långa strängar

 På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m! Varför har stränglängden betydelse?

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid