Grovstämning och finstämning, två begrepp att känna till…

Grovstämning innebär som ordet antyder, att man: 1. genom en snabbare variant av stämning, mindre noggrann, antingen utjämnar stora skillnader i spänning p g a att pianot stämts alltför sällan, d v s instrumentet är väldigt ostämt! Stämningen är inte korrekt/fullbordad efter en grovstämning utan måste alltid avslutas med en finstämning. eller 2. genom en snabbare […]