Låt mig intonera din flygel!

Intonera

Genom att låta mig intonera din flygel så kan du restaurera klangen i ditt instrument. Man kan säga att klangen som instrumentet hade när det var nytt i princip kan återskapas under vissa förutsättningar.

 

 

 

 

 

 

IntoneringfilningGenom filning, (se bilden intill), strykning, förintonering och slutintonering ges hammarna en ursprungsform och blir därigenom möjliga att bearbeta. Parametrar du kan förändra är attack, dynamik, sustain, tonbildning och dessutom eliminera biljud som härrör från anslaget.

 

 

Share:

fler artiklar

Långa strängar

 På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m! Varför har stränglängden betydelse?

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid

Vandrande centerstift

Upplever du en konstig känsla vid anslaget på en specifik tangent samt att tonen alstras ojämnt samt svagare än de övriga? Då har du säkerligen