Låt mig intonera din flygel!

Intonera

Genom att låta mig intonera din flygel så kan du restaurera klangen i ditt instrument. Man kan säga att klangen som instrumentet hade när det var nytt i princip kan återskapas under vissa förutsättningar.             Genom filning, (se bilden intill), strykning, förintonering och slutintonering ges hammarna en ursprungsform och blir […]

Flygeljustering av mekanik från 1800-talets slut

Nyligen påbörjade jag ett arbete med en flygel som delvis renoverats men som hade sin originalmekanik i behåll.             Mycket intressant eftersom den har en omvänd mekanik, d v s hammarna slår strängen från andra hållet, alltså 180 grader ”fel” jämfört med en modern flygelmekanik! Se bilderna. En utmaning att […]