Flygeljustering av mekanik från 1800-talets slut

IMG_1562

Nyligen påbörjade jag ett arbete med en flygel som delvis renoverats men som hade sin originalmekanik i behåll.

 

 

 

 

 

 

IMG_1564Mycket intressant eftersom den har en omvänd mekanik, d v s hammarna slår strängen från andra hållet, alltså 180 grader ”fel” jämfört med en modern flygelmekanik! Se bilderna.

En utmaning att försöka justera denna ovanliga mekanik! Fortsättning följer…

Share:

fler artiklar

Dåligt repeterande tangenter i flygeln?

Hammarskaftets infästning i hammarkapseln kan ibland vara en av orsakerna till detta problem. I kapseln sitter en garnering med kashmirfilt som roterar runt ett centerstift

Långa strängar

 På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m! Varför har stränglängden betydelse?

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid