Flygeljustering av mekanik från 1800-talets slut

IMG_1562

Nyligen påbörjade jag ett arbete med en flygel som delvis renoverats men som hade sin originalmekanik i behåll.

 

 

 

 

 

 

IMG_1564Mycket intressant eftersom den har en omvänd mekanik, d v s hammarna slår strängen från andra hållet, alltså 180 grader ”fel” jämfört med en modern flygelmekanik! Se bilderna.

En utmaning att försöka justera denna ovanliga mekanik! Fortsättning följer…

Share:

fler artiklar

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid

Vandrande centerstift

Upplever du en konstig känsla vid anslaget på en specifik tangent samt att tonen alstras ojämnt samt svagare än de övriga? Då har du säkerligen