Flygel i en hotell-lobby

En hotell-lobby är väl inte direkt den optimala miljön för ett musikinstrument. Ska dit och stämma nu. Konstant drag  eftersom hotellgästerna går in och ut genom automatiska skjutdörrar. Luftfuktigheten åker upp och ner! Hela tiden!

Flygel i Hotellobby
En sådan flygel måste ha en klimatanläggning plus underduk för att minska luftförflyttningen i resonansbottens närhet.

För att undvika bestående skador bör detta göras omgående!

Share:

fler artiklar

Dåligt repeterande tangenter i flygeln?

Hammarskaftets infästning i hammarkapseln kan ibland vara en av orsakerna till detta problem. I kapseln sitter en garnering med kashmirfilt som roterar runt ett centerstift

Långa strängar

 På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m! Varför har stränglängden betydelse?

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid