En ny flygel….behöver den justering?

gx2 - 1

En ny flygel är visserligen justerad och stämd när den lämnar fabriken…

Men icke desto mindre behöver den en översyn och injustering när den packas upp hos den nye ägaren efter en ibland ganska lång transportväg!

Transportsäkrade hammare, skillnaden i luftfuktighet mellan platserna gör att en stämning samt justering av hammarhöjd är nödvändig! Justerar man hammarhöjd så påverkas dropp, fjädertryck och let-off följaktligen…så man hamnar i en fullständig grundjustering ändå!

Så en översyn av mekanikens delar är väldigt viktigt för att se att inget har rubbats ur sitt normala läge. Pedalspel och lyra sitter korrekt? Transporten har skett utan att tillfoga instrumentet några skador eller anomalier? Hammarfilten är också föremål för översynen.

Det jag brukar göra, förutom intoneringen som kommer sist, är en grundläggande justering av

  • ’The Big Three’, d v s justera korrekt hammarhöjd, fjädertryck och dropp. Förutom det, så gör jag också en kontroll /justering av let-off, d v s hammarens läge och anslagspunkt mot strängen samt fångning och after-touch.

När jag är nöjd med mekanikjusteringen så går jag över till stämning och därefter intonering.

  • Stämning av ett nytt instrument är särskilt viktig eftersom strängarna också är nya! Nya strängar måste stretchas och stabiliseras på den rätta tonhöjden! Man får räkna med 3-4 stämningar det första året för att därefter gå ner till 2-3 och slutligen 1-2 per år vilket är minimum för en ny flygel!
  • Intonering

flygelkI första hand påverkar jag dynamiken, pregnansen, nyansering, missljud, sustain samt jämnhet över
klaven.

I andra hand påverkar jag vänster pedal, soft/shift pedal, så att hammarna verkligen går fria från ’una corda’, men framförallt hittar sina egna spår i hammarfilten, MELLAN de spår som normalläget ger.

Instrumentet kommer efter detta jobb har utförts att nå sin absoluta topp efter cirka två år!

Ovanstående har utförts på en Kawai GX-2, se bilderna, anskaffad för två år sedan hos en kund och den har verkligen blivit underbar att spela på!

Rekommenderas!

k-lock

 

Share:

fler artiklar

Dåligt repeterande tangenter i flygeln?

Hammarskaftets infästning i hammarkapseln kan ibland vara en av orsakerna till detta problem. I kapseln sitter en garnering med kashmirfilt som roterar runt ett centerstift

Långa strängar

 På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m! Varför har stränglängden betydelse?

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid