En Steinway är alltid en Steinway

En Steinway är ändå alltid en Steinway..

m - 1Stämde häromdagen en M-flygel 170cm lång, i södra Stockholms län, från 1932!m - 1 (1)

Den hade inte stämts på 15 år. Tonhöjden hade inte sjunkit mer än 1,5Hz och den gick hyfsat fint att spela på! Den hade alltså rört sig väldigt lite på denna evighet utan stämning!

Det borgar för ett välgjort exemplar och att den stått i en god miljö med små variationer i luftfuktighet. Man kan se tidens tand på elfenbenstangenternas beläggning av smuts…

Men alltså en otrolig stämhållning i denna pjäs!

 

Share:

fler artiklar

Dåligt repeterande tangenter i flygeln?

Hammarskaftets infästning i hammarkapseln kan ibland vara en av orsakerna till detta problem. I kapseln sitter en garnering med kashmirfilt som roterar runt ett centerstift

Långa strängar

 På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m! Varför har stränglängden betydelse?

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid