En ny flygel….behöver den justering?

En ny flygel är visserligen justerad och stämd när den lämnar fabriken… Men icke desto mindre behöver den en översyn och injustering när den packas upp hos den nye ägaren efter en ibland ganska lång transportväg! Transportsäkrade hammare, skillnaden i luftfuktighet mellan platserna gör att en stämning samt justering av hammarhöjd är nödvändig! Justerar man hammarhöjd […]