Missljud från pianot?

Ibland får jag i uppdrag att finna ut varför ett piano ger ifrån sig olika missljud.Vertegrand - 1

Missljud kan uppstå i olika former. Det kan vara kopplat till pedalerna eller själva nedtryckningen av tangenterna.

Men det kan också vara mer svårlokaliserat genom att det uppträder som en oklar generell missljudande klang vid vissa specifika tangenter eller vid anslag av stora ackord.

Det är ibland lätt, ibland ytterst svårt att hitta felen eftersom instrumentet i sig är så stort och innehåller upp mot 10.000 rörliga delar! Allt som har med mekaniken att göra är ljuddämpat med hjälp av röd kashmirfilt, tjock grön filt eller gummi bussningar.

Pedalspelet är nog det vanligast felet och manifesterar oftast en form av gnissel vid aktivering av höger- eller fortepedalen. Avhjälps hyfsat lätt med hjälp av smörjmedel, vapenolja eller teflonpulver. Vilket motmedel man använder beror på var gnisslet uppträder.

IMG_1736.JPGTangentnedtryckning kan ge gnissel p g a att garneringen under tangenten, i styrstiftets hål, har hårdnat över tid av olika anledningar och behöver fluffas upp och/alternativt torrsmörjas genom applicering av teflonpulver direkt i tangentens hål.

Vid anslag är det inte helt självklart varifrån missljudet emanerar eftersom man då också får förstärkning av oljudet via resonansbottnen! Det kan röra sig om falska övertoner, surrande, skorrande, distorderande eller metalliskt klingande oljud.

Här får man gå metodiskt till väga vid felsökningen som oftast tar betydligt längre tid i anspråk än ovan tidigare nämnda typer av fel. Enkla fel kan ta lång tid att hitta och omvänt så kan grava felaktigheter gå ganska så fort att hitta.

-En sprucken resonansbotten brukar ge sprucket/distorderat ljud vid vissa toner, främst i basen.

-Främmande föremål och förhårdnader i hammarfilten kan ge distorderat eller metalliskt klingande ljud dock endast för en specifik tangent.

-Främmande föremål under tangenterna kan ge metalliska ljud eller störa tangentens upp- eller nedåtgående rörelse.

-Främmande föremål i mekaniken kan också ljuda vid anslag och kräver en demontering av mekaniken, men också detta endast för specifika tangenter.

-Främmande föremål som ligger mot resonansbotten kan låta som en kombination av alla övriga beroende på det främmande föremålets art, material och hårdhet!oljud - 1

Som exempel kan jag nämna ett nyligen löst problem där vissa tangenter och stora ackord gav ett distorderat surrande biljud vid anslag, en överton, alltid samma, uppstod vid anslag av vissa enstaka tangenter….!?

Felsökningen jag genomförde innefattade då ovan beskrivna tillvägagångssätt och tog upp mot en timma i anspråk av fruktlösa ansträngningar!

Felet uppdagades omedelbart när jag beslöt mig för att inspektera baksidan av resonansbotten. Mot resonansbotten låg en…stämgaffel som hela tiden gav skorrande ljud och övertonen till ettstrukna a vid spel! (se bilden t h)

Share:

fler artiklar

Dåligt repeterande tangenter i flygeln?

Hammarskaftets infästning i hammarkapseln kan ibland vara en av orsakerna till detta problem. I kapseln sitter en garnering med kashmirfilt som roterar runt ett centerstift

Långa strängar

 På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m! Varför har stränglängden betydelse?

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid