Köpa begagnat?

Vertegrand - 1Att köpa ett begagnat piano eller en flygel kan vara mycket svårt, särskilt om man är lekman. Vad ska man gå efter?

Här ger jag några råd som var och en kan använda sig av när man bedömer ett instrument:

Är det allmänna intrycket att pianot är vårdat?

 1. Titta på tangenterna. Sitter de med jämna
  mellanrum?
  Är tangentbeläggningen hel?
  Detta avslöjar om instrumentet stått i en fuktig/torr eller extremt instabil miljö och troligen fått utstå en ganska omild behandling. (Skadade beläggningsändar)
 2. Är instrumentet fruktansvärt ostämt?
  Då är förmodligen instrumentet och stämstocken,
  (ett trälaminat som stämnaglarna sitter i och som håller stämnageln på plats), skadat av omgivande miljö.
  Om så är fallet kan pianot i värsta fall vara omöjligt att stämma!
  I lindrigare fall kommer pianot att tappa stämningen efter en kort tid.
  Kostnaden för att åtgärda detta överstiger i regel pianots värde! Innebär bl. a. stämnagel-(stämskruvs-)byte och nya strängar samt åtskilliga omstämningar innan dessa är stretchade.
 3. Fungerar pedalerna?
 4. Finns det gnissel eller andra missljud?
  Finns det missljud så kan det vittna om omild transport/flytt.
  Missljud kan också bero på att delar som har till uppgift att dämpa ljud från mekaniken saknas eller har fallit bort.
 5. Öppna locket upptill och titta på hammarna och hammarfilten.
  Sitter hammarna rakt och med jämna mellanrum eller liknar det ett plockepinn?
  Är filten vit och ren? Om det finns grå prickar så
  har filten börjat mögla och avslöjar att pianot stått i en alldeles för kall och fuktig miljö, t ex i ett garage.
 6. Kvalitetsmekanik är att föredra, kolla efter märken som t. ex. Renner, Schwander, Langer, Yamaha, Steinway, Grotrian Steinweg eller Hellas.
  Plastdelar får inte förekomma, allt ska vara av trä! Pianot får inte ha överliggande dämmare! Detta medför extrakostnader eftersom mekaniken måste demonteras innan stämning. Köp inte heller ett pianino/pianette (lågt/litet piano) eftersom det saknar möjlighet till reparation och justering av mekaniken.
 7. Spelkänslan! När du spelar på tangenterna, känns det bra? Spelar alla tangenter? Kärvar någon tangent eller repeterar den inte. Mekanik-fel! Innebär extrakostnader för reparation!

Share:

fler artiklar

Dåligt repeterande tangenter i flygeln?

Hammarskaftets infästning i hammarkapseln kan ibland vara en av orsakerna till detta problem. I kapseln sitter en garnering med kashmirfilt som roterar runt ett centerstift

Långa strängar

 På bilden ses en 19-fots flygel, det vill säga dubbelt så lång som Steinways & Sons konsertflygel D på 2,74 m! Varför har stränglängden betydelse?

Strängbyte

Någon gång händer det att en sträng går av, antingen av sig själv när flygeln eller pianot stått ostämt en längre tid och klimatstabiliteten vid