Flygeln i hotellobbyn forts.

lampa….mår nu mycket bättre! Den har fått en klimatanläggning installerad och eftersom den står i en utsatt miljö där luftrörelsen är betydande så har den även begåvats med en underduk som ytterligare kapslar in resonansbotten och bevarar det mikroklimat som skapas!

Vidare har mekaniken justerats. Hammaravstånd till strängar, repetitionsfjädertryck och dropp har återskapats samt dämmarlyftet justerats! Allt detta sammantaget har gjort flygeln mer responsiv och lättspelt! Klangen och framförallt stämhållningen har förbättrats!

Share