Ett nytt instrument….

….flygelkkräver också genomgång och justering!

Från fabriken levereras det mesta injusterat och klart….men!

Transportsäkring av hammare, skillnad i luftfuktighet mellan platser gör att en stämning samt justering av hammarhöjd är nödvändig! Justerar man hammarhöjd så påverkas dropp, fjädertryck och let-off följaktligen…så man hamnar i en fullständig grundjustering ändå!

Stämningen av ett nytt instrument är särskilt viktig eftersom strängarna också är nya! Nya strängar måste stretchas och stabiliseras på den rätta tonhöjden! Man får räkna med 3-4 stämningar det första året för att därefter gå ner till 2-3 och slutligen 1-2 per år vilket är minimum för en ny flygel!

Instrumentet kommer att nå sin absoluta topp efter cirka 2 år!

(På bilderna syns en Kawai GX-2)

kawai

Share